Zmiana prezesa zarządu spółki

Dla przedsiębiorców działających w Polsce ważne jest ścisłe przestrzeganie statusu menedżera. Odpowiedzialność za zobowiązania firmy spoczywa na kierowniku, który działa w statusie osoby prywatnej. W Polsce obowiązki wykonawcze sprawuje administracja publiczna (Zarząd spółki).

Zmiana prezesa zarządu

  • Przygotowanie dokumentów do zmiany
  • Szybkie zmiany w KRS
  • Pomoc w agencjach rządowych

od 1100 zł.

Zamów usługę

Zmiana prezesa zarządu

Jedynym zarządem spółki w Polsce jest Prezes zarządu. W celu powołania, zmiany lub odwołania władcy odbywa się walne zgromadzenie właścicieli (założycieli). Przewodniczący rady może być powołany na maksymalnie 5 lat. W tym okresie przewodniczący i członkowie zarządu otrzymują mandat do prowadzenia czynności zarządczych. Po tym okresie uprawnienia zostają anulowane. Oznacza to, że przywództwo zostaje ponownie mianowane.

Prawo stanowi, że tylko osoby, które osiągnęły pełnoletność i posiadają zdolność prawną, mają prawo do powołania kadry zarządzającej. Zarząd polskiej spółki jest powoływany na podstawie pisemnej zgody. Przełożony może zwolnić się z uprawnienia do złożenia wniosku na piśmie.

Prezesem nie może zostać osoba skazana w Polsce. Informacje te są sprawdzane w bazie danych przed zatwierdzeniem przez kierownika. Polską firmą mogą zarządzać zarówno mieszkańcy kraju, jak i obcokrajowcy.

Czynności zarządcze są możliwe tylko z numeru PESEL. Cudzoziemcy muszą to zdobyć bezbłędnie.

Zalety biura rachunkowego MIA CONSULT GROUP

PONAD 10 LAT

Od ponad 10 lat z powodzeniem działamy w obszarze usług księgowych.

ZESPÓŁ

Współpracują z nami specjaliści ze znajomością języka rosyjskiego i polskiego.

INNOWACJA

Wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania do budowania procesów biznesowych.

NIEZAWODNOŚĆ

Dajemy gwarantowany wynik dla każdego rodzaju usługi.