VAT w Polsce

Numer VAT to zarejestrowany numer identyfikacyjny, który można znaleźć w krajach, w których system podatkowy stosuje podatek od wartości dodanej (VAT). Jest to unikalny numer służący do identyfikacji podatnika, osoby prawnej lub osoby prawnej zwolnionej z podatku zarejestrowanej jako podatnik VAT.

Kiedy firmy kupują, sprzedają i/lub świadczą usługi w krajach/regionach, w których system podatkowy obejmuje podatek od wartości dodanej, muszą zarejestrować się w dziale podatku od wartości dodanej.

Nasza firma MIA CONSULT GROUP  Sp. z o.o. oferuje szybką realizację procesu uzyskania numeru VAT w Polsce.

Cudzoziemcy, właściciele firm i przedsiębiorcy w Polsce, których obroty przekraczają 200 000 zł, są zobowiązani do zapłaty podatku VAT do 25 dnia każdego miesiąca sprawozdawczego. Podatek VAT należy uiścić w Urzędzie Skarboby w miejscu prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Szczegółową poradę uzyskasz kontaktując się z naszymi specjalistami pod numerem telefonu lub zostawiając zapytanie na stronie.

Numer VAT - Informacje ogólne

Numer VAT jest zwykle kojarzony z krajami UE, ale dla celów podatkowych można go znaleźć również w wielu innych krajach na całym świecie.

Skrót numeru VAT może się różnić w zależności od kraju, ale głównym celem wszystkich numerów VAT jest identyfikacja osób do celów podatkowych. W oficjalnych źródłach krajów/regionów możesz dowiedzieć się, jak różne kraje/regiony nazywają podatek VAT (VAT). Na przykład tutaj możesz znaleźć informacje na temat VAT w Polsce.

Możesz sprawdzić numer VAT każdej firmy na oficjalnej stronie Komisji Europejskiej, aby zapobiec oszustwom. Na stronie możesz wybrać dowolny kraj UE, wpisać numer i sprawdzić jego ważność. Informacje na stronie potwierdzają, że nadany numer jest prawdziwy i może dostarczyć danych identyfikacyjnych przypisanego do niego obiektu.

Nie wszystkie informacje są dostępne, ponieważ surowość krajowych przepisów o ochronie danych różni się w zależności od kraju.

Jakie stawki VAT obowiązują w Polsce?

Obowiązujące w RP stawki VAT:

W 2021 r. VAT w Polsce wynosi 23%. W niektórych obszarach działalności obowiązują stawki obniżone w wysokości 19% i 8%.

Aby wyjaśnić odpowiednią stawkę dla Twojej firmy, możesz skontaktować się z naszym księgowych do konsultacji onlinektóry doradzi we wszystkich interesujących Cię kwestiach, a także pomoże szybko i łatwo uzyskać numer VAT w Polsce.

Jak nadawany jest numer VAT w Polsce?

Po osiągnięciu wymaganych wartości i wskaźników na poziomie kraju, numer ten można zazwyczaj przypisać wszystkim osobom, które dokonują transakcji opodatkowanych na terenie Polski, na której działa system podatku od wartości dodanej.

Na przykład w odniesieniu do numerów VAT w UE art. 214 dyrektywy VAT z 2006 r. ma zastosowanie do sprzedaży towarów i usług w UE oraz zakupu lub importu towarów i usług. Powinien również otrzymać minimalną prowizję do zapłaty za każdą transakcję.

Procedura uzyskania numeru VAT w Polsce

Fakt, że firma jest zarejestrowana w kraju, w którym działa system VAT, nie oznacza, że ​​musi posiadać numer VAT.

Ale w większości przypadków będziesz musiał zarejestrować numer VAT, gdy osiągniesz pewien próg: na przykład wartość jest równa dopłacie w krajach UE. 

Limit przychodów w 2021 r., po przekroczeniu którego musisz zostać podatnikiem VAT, wynosi 200 000 zł.

Aby zarejestrować firmę lub przedsiębiorcę indywidualnego jako podatnika VAT oraz w celu uzyskania numeru VAT konieczne jest wypełnienie formularza VAT-R, który należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego przed datą pierwszej czynności podlega opodatkowaniu VAT.

Proces uzyskania numeru VAT trwa do 4 tygodni, ale zawsze staramy się maksymalnie skrócić ten okres.